BG EN FR RU DE

ФабрикаБолкан Фудс ООД е бързоразвиваща се компания, която следва европейските изисквания и стандарти за качество.

През 2008г. е завършено изграждането на новата модерна производствена и складова база на фирмата в село Долни Лозен, град София. Тя е разположена върху 5600 кв.м., от които 2995 са застроена площ.

Фабриката се състои от административна част, три работни зали с инсталирани различни производствени линии, складове за входящ и готов продукт, както хладилен склад.

Фирмата разполага със складови бази и в други райони на страната.

Основните дейности на компанията са свързани с преработката, пакетирането и продажбата на ядки и семена.
Тел: +359 2 490 4904, Факс: +359 2 490 4910, E-Mail: info@balkanfoods.bg